Chén Cảnh Đức Lễ Phật Đồ

4.300.000

Chất liệu: Cao bạch nê

Kích thước: Cao 6.3cm, Đường kính 7.7cm

Loại chén: Chén chủ

Xuất xứ: Cảnh Đức Trấn