Chén Cảnh Đức Hiệp Gia Hoan

2.200.000

Chất liệu: Cao bạch nê

Kích thước: Cao 5.5cm, Đường kính 7.8cm

Loại chén: Chén chủ

Xuất xứ: Cảnh Đức Trấn