Chén Cảnh Đức Đông Ba Dạ Du Xích Bích

3.200.000

Chất liệu: Cao bạch nê

Kích thước: Cao 6cm, Đường kính 8.7cm

Loại chén: Chén chủ

Xuất xứ: Cảnh Đức Trấn