Chén Cảnh Đức Càn Khôn Dung Ngã Tịnh

2.200.000

Chất liệu: Cao bạch nê

Kích thước: Cao 5.7cm, Đường kính 7.4cm

Loại chén: Chén chủ

Xuất xứ: Cảnh Đức Trấn