Cặp Miêu Kim Tỳ Hưu

900.000/cặp

Chất đất: Tử Nê

Kích thước: Cao 4cm, Dài 9cm, Rộng 4.7cm

Xuất xứ: Vô Tích – Trung Quốc