Bộ Đế Lót Chén Trà Gỗ Mun

400.000

Kích thước 9cm x 9cm cao 1,2cm mô phỏng hình dáng khung cửa sổ cổ.

  • Tùy chọn sản phẩm: