Bộ Ấm Trà Sứ Trắng

1.500.000

Bộ ấm Trà bao gồm:

  • 01 Ấm 190ml
  • 01 Tống trà 170ml
  • 06 Chén trà 45ml
  • 01 Lọc trà
  • 01 Ang tráng chén

Xuất xứ: Đức Hóa – Trung Quốc

  • Tùy chọn sản phẩm: