Bộ Ấm Trà Giao Kê Đấu Thái Phỏng Cổ

Liên hệ

Bộ ấm Trà bao gồm:

  • 01 Ấm 190ml
  • 01 Chén khải 150ml
  • 01 Tống trà 240ml
  • 01 Chén chủ 100ml
  • 08 chén khách 60ml
  • 01 Hũ đựng trà đựng khoảng 60g
  • 01 Ang tráng chén
  • 01 Lọc trà

Xuất xứ: Đức Hóa – Trung Quốc

Hết hàng