Bộ Ấm Trà Du Lịch Gốm

260.000

Sản phẩm bao gồm: 01 Chén tống 130ml, 02 Chén trà 55ml

Xuất xứ: Đức Hóa – Trung Quốc