Ấm Tử Sa Xuyết Chỉ

(1 đánh giá của khách hàng)

1.100.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào

Nghệ Nhân: Phạm Trạch Hồng – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 240ml