Ấm Tử Sa Xuyết Chỉ Mẫu Đơn

(1 đánh giá của khách hàng)

1.800.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Triệu Trang Chu Nê

Nghệ Nhân: Vương Hồng Quyên – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 225ml