Ấm Tử Sa Xuyết Chỉ

(1 đánh giá của khách hàng)

950.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Triệu Trang Chu Nê

Nghệ Nhân: Lô Vĩ Bình – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 215ml