Ấm Tử Sa Xuyết Chỉ

(1 đánh giá của khách hàng)

1.250.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào
Nghệ Nhân: Vương Phương – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia
Dung Tích: 310ml