Ấm Tử Sa Văn Nhân Bàn

4.100.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Tử Nê
Nghệ Nhân: Lưu Phượng Anh – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia
Dung Tích: 260ml