Ấm Tử Sa Tử Dã Thạch Biều

4.500.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Lục Nê

Nghệ Nhân: Vương Hồng Quyên – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 195ml