Ấm Tử Sa Tử Dã Thạch Biều

3.800.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Lục Nê
Nghệ Nhân: Vương Hồng Quyên – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia
Dung Tích: 195ml