Ấm Tử Sa Tử Dã Thạch Biều

4.950.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Thạch Hoàng

Nghệ Nhân: Mạc Thuận Tiên – Công Nghệ Mỹ Thuật Sư

Dung Tích: 280ml