Ấm Tử Sa Tử Dã Thạch Biều

4.150.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Tử Nê
Nghệ Nhân: Lưu Phượng Anh – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia
Dung Tích: 280ml