Ấm Tử Sa Trúc Báo Xuân

4.950.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào

Nghệ Nhân: Lưu Kiến Minh – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 210ml