Ấm Tử Sa Trụ Sở

2.500.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Tử Nê

Nghệ Nhân: Đàm Hữu Khánh – Công Nghệ Mỹ Thuật Sư

Dung Tích: 200ml

Thưởng 25 điểm ≈ 25.000
Hoàn tiền  Hoàn tiền 111% nếu hàng giả

Kiểm tra  Mở hộp kiểm tra nhận hàng

Đổi trả  Đổi trả trong 7 ngày nếu sp lỗi
Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp