Ấm Tử Sa Tiểu Hư Biển

(1 đánh giá của khách hàng)

3.300.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào

Nghệ Nhân: Vương Hồng Quyên – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 160ml