Ấm Tử Sa Tiếu Anh

3.300.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Chu Nê

Nghệ Nhân: Lưu Kiến Minh – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 320ml