Ấm Tử Sa Tiếu Anh

2.700.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Chu Nê
Nghệ Nhân: Lưu Kiến Minh – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia
Dung Tích: 320ml