Ấm Tử Sa Tiếu Anh

3.300.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Chu Nê

Nghệ Nhân: Lưu Kiến Minh – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 320ml

Ấm Tử Sa Tiếu Anh

3.300.000

Hoàn tiền  Hoàn tiền 111% nếu hàng giả

Kiểm tra  Mở hộp kiểm tra nhận hàng

Đổi trả  Đổi trả trong 7 ngày nếu sp lỗi
Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp