Ấm Tử Sa Tiếu Anh

3.300.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đáy Tào Thanh

Nghệ Nhân: Từ Yến – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 260ml