Ấm Tử Sa Tiếu Anh

1.400.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào

Nghệ Nhân: Vương Phương – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 280ml