Ấm Tử Sa Tiếu Anh

1.400.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào
Nghệ Nhân: Vương Phương – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia
Dung Tích: 280ml