Ấm Tử Sa Tiếu Anh

3.800.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào

Nghệ Nhân: Từ Yến – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 240ml