Ấm Tử Sa Tiếu Anh

(1 đánh giá của khách hàng)

3.400.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Hắc Nê

Nghệ Nhân: Lưu Kiến Minh – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 270ml