Ấm Tử Sa Thuỷ Bình

(1 đánh giá của khách hàng)

1.200.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào

Nghệ Nhân: Lý Phương – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 170ml