Ấm Tử Sa Thu Thuỷ

1 đánh giá

1.200.000

Chất Đất: Đoàn Nê (Cao Lửa Diêu Biến)

Nghệ Nhân: Vương Phương – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 240ml

Ấm Tử Sa Thu Thuỷ
Ấm Tử Sa Thu Thuỷ

1.200.000

Hoàn tiền  Hoàn tiền 111% nếu hàng giả

Kiểm tra  Mở hộp kiểm tra nhận hàng

Đổi trả  Đổi trả trong 7 ngày nếu sp lỗi
Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp