Ấm Tử Sa Thu Thuỷ

(1 đánh giá của khách hàng)

1.200.000

Chất Đất: Đoàn Nê (Cao Lửa Diêu Biến)

Nghệ Nhân: Vương Phương – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 240ml