Ấm Tử Sa Thần Đăng Nhân Đấu

(1 đánh giá của khách hàng)

3.000.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Tử Nê

Nghệ Nhân: Vương Hồng Quyên – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 170ml