Ấm Tử Sa Thạch Biều

1.400.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đế Tào Thanh
Nghệ Nhân: Phùng Tiểu Lê
Dung Tích: 190ml