Ấm Tử Sa Thạch Biều

2.400.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đế Tào Thanh

Nghệ Nhân: Phùng Tiểu Lê

Dung Tích: 190ml

Hoàn tiền  Hoàn tiền 111% nếu hàng giả

Kiểm tra  Mở hộp kiểm tra nhận hàng

Đổi trả  Đổi trả trong 7 ngày nếu sp lỗi
Trần Ký Trà | Ấm Tử Sa Cao Cấp