Ấm Tử Sa Thạch Biều

2.400.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đế Tào Thanh

Nghệ Nhân: Phùng Tiểu Lê

Dung Tích: 190ml