Ấm Tử Sa Thạch Biều Tâm Kinh

(1 đánh giá của khách hàng)

1.300.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào
Nghệ Nhân: Vương Phương – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia
Dung Tích: 260ml