Ấm Tử Sa Thạch Biều Cảnh Chu

5.800.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Lục Nê

Nghệ Nhân: Lưu Trì Dương – Trợ Lý Công Nghệ Mỹ Thuật Sư

Dung Tích: 300ml

Hoàn tiền  Hoàn tiền 111% nếu hàng giả

Kiểm tra  Mở hộp kiểm tra nhận hàng

Đổi trả  Đổi trả trong 7 ngày nếu sp lỗi
Trần Ký Trà | Ấm Tử Sa Cao Cấp