Ấm Tử Sa Thạch Biều Cảnh Chu

5.800.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Lục Nê

Nghệ Nhân: Lưu Trì Dương – Trợ Lý Công Nghệ Mỹ Thuật Sư

Dung Tích: 300ml