Ấm Tử Sa Thạch Biều

4.500.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Lão Tử Nê

Nghệ Nhân: Lưu Phượng Anh – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 260ml