Ấm Tử Sa Tây Thi Mạ Vàng

3.500.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Chu Nê
Nghệ Nhân: Lưu Phượng Anh – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia
Dung Tích: 200ml