Ấm Tử Sa Tây Thi Mạ Vàng

4.100.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Chu Nê
Nghệ Nhân: Lưu Phượng Anh – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia
Dung Tích: 200ml