Ấm Tử Sa Tần Quả

900.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào
Nghệ Nhân: Hân Mai
Dung Tích: 220ml