Ấm Tử Sa Quỳ Phỏng Cổ

2.300.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào

Nghệ Nhân: Lô Vĩ Bình – Trợ Lý Mỹ Thuật Sư

Dung Tích: 195ml