Ấm Tử Sa Phỏng Cổ

(1 đánh giá của khách hàng)

1.150.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào
Nghệ Nhân: Lý Phương – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia
Dung Tích: 190ml