Ấm Tử Sa Như Ý

3.700.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Tử Nê
Nghệ Nhân: Vương Hồng Quyên – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia
Dung Tích: 320ml