Ấm Tử Sa Như Ý Tỉnh Lan

3.600.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Tử Nê
Nghệ Nhân: Vương Hồng Quyên – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia
Dung Tích: 225ml