Ấm Tử Sa Như Ý Phỏng Cổ

(1 đánh giá của khách hàng)

2.500.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Chu Nê

Nghệ Nhân: Vương Trấn Học – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 300ml