Ấm Tử Sa Nhất Lạp Châu

(1 đánh giá của khách hàng)

950.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào
Nghệ Nhân: Lô Vĩ Bình – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia
Dung Tích: 225ml