Ấm Tử Sa Ngư Lạc

(1 đánh giá của khách hàng)

4.400.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Tử Nê

Nghệ Nhân: Vương Hồng Quyên – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 170ml