Ấm Tử Sa Ngư Hóa Long

7.400.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Hắc Nê

Nghệ Nhân: Lưu Phượng Anh – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 380ml