Ấm Tử Sa Nam Qua

3.950.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Giáng Ba Nê

Nghệ Nhân: Lưu Phượng Anh – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 320ml