Ấm Tử Sa Nam Qua

3.950.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Giáng Ba Nê
Nghệ Nhân: Lưu Phượng Anh – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia
Dung Tích: 320ml