Ấm Tử Sa Mỹ Nhân Kiên

(1 đánh giá của khách hàng)

1.150.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Chu Nê

Nghệ Nhân: Đan Phương – Mỹ Thuật Sư Cấp Tỉnh

Dung Tích: 280ml