Ấm Tử Sa Long Vấn Phỏng Cổ

1 đánh giá

2.100.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào

Nghệ Nhân: Vương Trấn Học – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 320ml

Ấm Tử Sa Long Vấn Phỏng Cổ
Ấm Tử Sa Long Vấn Phỏng Cổ

2.100.000

Hoàn tiền  Hoàn tiền 111% nếu hàng giả

Kiểm tra  Mở hộp kiểm tra nhận hàng

Đổi trả  Đổi trả trong 7 ngày nếu sp lỗi
Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp