Ấm Tử Sa Long Vấn Mỹ Nhân Kiên

(1 đánh giá của khách hàng)

1.600.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào

Nghệ Nhân: Phạm Trạch Hồng – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 275ml