Ấm Tử Sa Long Vấn Long Đản

1 đánh giá

1.600.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào

Nghệ Nhân: Phạm Trạch Hồng – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 210ml

Ấm Tử Sa Long Vấn Long Đản
Ấm Tử Sa Long Vấn Long Đản

1.600.000

Hoàn tiền  Hoàn tiền 111% nếu hàng giả

Kiểm tra  Mở hộp kiểm tra nhận hàng

Đổi trả  Đổi trả trong 7 ngày nếu sp lỗi
Trần Ký Trà - Ấm Tử Sa Cao Cấp