Ấm Tử Sa Long Vấn Chuyết Cầu

(1 đánh giá của khách hàng)

2.100.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào

Nghệ Nhân: Vương Trấn Học – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 300ml