Ấm Tử Sa Long Đản

(1 đánh giá của khách hàng)

950.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Đại Hồng Bào

Nghệ Nhân: Lô Vĩ Bình – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia

Dung Tích: 190ml