Ấm Tử Sa Linh Hầu Hiến Thụy

2.750.000

Chất Đất: Nguyên Khoáng Tử Nê
Nghệ Nhân: Vương Hồng Quyên – Mỹ Thuật Sư Quốc Gia
Dung Tích: 225ml